VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILKIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

PATVIRTINTA Direktoriaus 2016 . sausio mėn. 29 d. įsakymu Nr. 8  I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Viešoji įstaiga Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – naudojama santrumpa VšĮ Vilkijos PSPC arba centras)vidaus tvarkos taisyklės parengtos pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimus ir atsižvelgiant į įstaigos veiklos specifiką. Plačiau....
Savo atsiliepimus, nusiskundimus, pasiūlymus. Rašykite čia                      Mus galima rasti ir  
© PigiosSvetaines.lt