Pacientų teisės ir žalos įstatymas

Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. 102-2317, i. k. 0961010ISTA00I-1562
​Nauja redakcija nuo 2010-03-01: Nr. XI-499, 2009-11-19, Žin. 2009, Nr. 145-6425 (2009-12-08), i. k. 1091010ISTA00XI-499 LIETUVOS RESPUBLIKOS PACIENTŲ TEISIŲ IR ŽALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO ĮSTATYMAS..... 1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562 Vilnius
Savo atsiliepimus, nusiskundimus, pasiūlymus. Rašykite čia                      Mus galima rasti ir  
© PigiosSvetaines.lt