Vairuotojų sveikatos tikrinimo tvarka

Mokama paslauga, kainos nurodytos kainyne...... Vairuotojus, norinčius pasitikrinti sveikatą ir gauti pažymą, registruojame poliklinikos registratūroje I ir III mėnesio antradieniais nuo 12.00 iki 14.00 val. 1. Registruojantis - pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą . 2. Jei asmuo nėra VšĮ Vilkijos PSPC pacientas, atsineša medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš šeimos arba vidaus ligų gydytojo, pas kurį yra prisirašęs, ir medicinos dokumentų išrašą / siuntimą forma Nr. 027/a iš juos aptarnaujančio psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro, kurioje nurodyta, kad asmeniui psichikos ir priklausomybės ligų sveikatos priežiūros paslaugos nebuvo teiktos. 3. Pageidautina turėti ir ankstesnio sveikatos tikrinimo pažymą, kurioje yra nurodyta kraujo grupė. 4. Atsineša užpildytą arba pildo poliklinikoje: Vairuotojų garbės deklaraciją......
​Klausimyną dėl obstrukcinės miego apnėjos......
​ Šių deklaracijų esmė - vairuotojas savo sveikatos būklę įvertina pats, o sveikatai pablogėjus privalo kreiptis į gydytoją.
Pažymos galiojimo terminas

​AM, A1, A, B1, B ir BE kategorijų transporto priemonių vairuotojus tikrina: šeimos gydytojas, psichiatras. Šių kategorijų transporto priemonių vairuotojai tikrinami:
iki 55 metų- 1 kartą per 10 metų
nuo 56 iki 69 m. amžiaus- 1 kartą per 5 metus
nuo 70 metų iki 79 metų amžiaus- 1 kartą per 2 metus
nuo 80 metų amžiaus- 1 kartą per metus
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijos transporto priemonių vairuotojus tikrina: šeimos gydytojas, psichiatras, neurologas. Šios kategorijos transporto priemonių vairuotojai tikrinami 1 kartą per 2 metus. Kas yra tikrinama? Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar sveikatos būklė atitinka minimalias fizinio ir psichikos tinkamumo normas, kurios yra taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus. Asmenims, kuriems anksčiau nebuvo leidžiama vairuoti dėl medicininių priežasčių, numatomi tik individualūs vairavimo apribojimai (pvz. leidžiama vairuoti tik dienos metu, važiuoti be keleivių, važiuoti neviršijant tam tikro nurodyto greičio, ne greitkeliais, be priekabos ir kita). Teisė vairuoti nesuteikiama asmenims, turintiems rimtų regos sutrikimų, aukštą nekoreguotą kraujo spaudimą, esant tam tikros ribos klausos susilpnėjimui, visiškam kurtumui (leidžiama vairuoti išimties tvarka vairuotojui mėgėjui), esant ryškiai neurologinei simptomatikai (dažni priepuoliai), sergantiesiems sunkiomis plaučių, širdies ligomis. Atlikus profilaktinį tikrinimą, išduodama Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a). Sudėtingais ir konfliktiniais atvejais, kai išvadai reikia priimti individualius sprendimus, apie tinkamumą vairuoti sprendžia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinė komisija (GKK). Šį vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą patvirtino Sveikatos apsaugos ministras 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973. Įsakymo pakeitimai.....
Savo atsiliepimus, nusiskundimus, pasiūlymus. Rašykite čia                      Mus galima rasti ir  
© PigiosSvetaines.lt