VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILKIJOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 100 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Viešoji įstaiga Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – naudojama santrumpa VšĮ Vilkijos PSPC arba centras)vidaus tvarkos taisyklės parengtos pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimus ir atsižvelgiant į įstaigos veiklos specifiką.  Plačiau....
Savo atsiliepimus, nusiskundimus, pasiūlymus. Rašykite čia                      Mus galima rasti ir  
© PigiosSvetaines.lt